(024) 76601186 umroh@syakirawisata.com

Mengenal makna 4 jenis dam atau denda dalam ibadah haji dan umroh sangat penting untuk di ketahui saat ini. Maklum saja, saat ini sangat marak praktik – praktik “kotor” penipuan dengan mengatas namakan dam, denda atau pelanggaran sejenisnya. Sebenarnya, untuk menunaikan dam, jamaah selain menyembelih hewan dapat juga dengan cara berpuasa.

Namun umumnya, jamaah haji dan umroh dari Indonesia membayarnya dengan cara menyembelih  hewan. Tak Cuma praktik kotor dari pihak terkait, penipuan ini pun marak ketika transaksi pembelian kambing maupun hewan.

dam haji dan umroh

Berdasarkan keterangan dari segi bahasa, dam memiliki makna lain “darah”. Sedangkan menurut keterangan dari istilah ialah mengalirkan darah (menyembelih ternak yakni kambing, unta maupun sapi) dalam rangka memenuhi syar’i manasik haji seperti yang ditetapka oleh Rasulullah SAW.

Dam terdiri dari 2 (dua) macam yakni Dam Nusuk yaitu dam yang dikenakan untuk orang yang memunaikan haji tamattu maupun haji Qiran (bukan sebab melakukan kesalahan). Serta Dam Isya’ah yaitu dam yang dikenakan untuk orang yang melanggar aturan atau melakukan kekeliruan dalam menunaikan umrah atau haji.

 

Mengenal 4 Jenis Dam (denda) dalam Ibadah Haji dan Umroh

Mengenal lebih dalam dan spesifikasi yang berkaitan dengan haji dan umroh. Istilah dam merujuk kepada denda yang harus di bayarkan oleh para jamah haji dan umroh karena telah melanggar salah satu peraturan wajib haji atau umroh tersebut.

dam denda ibadah haji

Denda di bayar oleh jamaah haji dan umroh dengan menyembelih seekor hewan kurban atau dengan seharga hewan kurban. Ada 4 jenis Dam yang harus di kenal sebelum melakukan perjalanan haji dan umroh.

1. Dam Tartib dan Taqdir

Dam tartib dan taqdir yakni Dam yang dikeluarkan dengan memotong seekor kambing dengan ketentuan seperti kambing qurban. Dan bilamana tidak mampu, diganti dengan puasa 10 hari: 3 hari pada saat haji dan 7 hari sesudah pulang ke Tanah Air. Penyembelihannya dilaksanakan pada hari Nahar dan hari – hari Tasyriq di Mina atau di Kota Mekkah Al Mukarramah. Yang punya Dam boleh ikut memakannya. Kalau menyembelihnya diupahkan orang, maka jangan memberinya upah dari daging Dam itu. 

Adapun yang mengharuskan Dam tartib dan taqdir yaitu;

 1. Jika seorang haji mengerjakan haji tamattu’atau haji qiran 
 2. Jika seorang haji tidak mengerjakan ihram pada miqatnya (tempat berihram)
 3. Jika seorang haji tidak melontar jumroh
 4. Jika seorang haji tidak bermalam di Muzdalifah
 5. Jika seorang haji tidak bermalam di Mina
 6. Jika seorang haji tidak mengerjakan thawaf wada’ (thawaf perpisahan)
 7. Jika seorang haji tidak bisa wukuf di Arafah sebab terlambat yakni terbitnya fajar hari Nahr (10 DzulHijjah) ia tidak muncul di Arafah. Jika keterlambatan tersebut karena udzur ia tidak berdosa dan hajinya diganti menjadi umrah. Ia mesti mengerjakan umrah, tahallul dari manasik umrah, tidak mesti melontar jumroh, tidak mesti mabit di Mina dan mesti baginya menunaikan Dam. Jika yang ketinggalan itu ialah haji fardhu mesti mengqadha’ hajinya pada tahun berikutnya (jika mampu), dan Ini menurut keterangan dari kesepakatan ulama.

pasar kakiyah kambing dam

 

2. Dam Tartib dan Ta’dil

Ada dua perkara yang berakibat jemaah haji dan umroh berkewajiban menunaikan dam tartib dan ta’dil. Dam tartib dan ta’dil yakni Dam yang ditunaikan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji sebab melanggar dua peraturan sebagai berikut:

 1. Bersetubuh sebelum tahallul awwal, maka hajinya batal dan wajib menunaikan kifarat dengan menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor domba dan mesti mengulangi (menqadha) hajinya tahun berikutnya, andai tidak dapat atau mendapatkan kendala dalam menyembelih unta, maka ditunaikan dengan memberi makanan yang diserahkan kepada faqir kurang mampu di tanah Haram senilai satu ekor unta. Atau berpuasa, masing-masing dinilai dengan satuan mud ( 1 mud setara dengan 0,6 kg atau ¾ liter beras), lalu setiap 1 mud diganti dengan satu hari puasa.
 2. Ihshar yakni terhalang tidak dapat menyelesaikan ibadah haji atau umroh, baik karena dicegat musuh, sebab kecelakaan, sebab kematian muhrim (suami atau istri) atau sebab lainnya yang menciptakan kondisi darurat tidak dapat melanjutkan hajinya.

Orang yang terhalang tersebut disebut Muhshar. Ia boleh bertahallul tidak melanjutkan ibadahnya sesudah menyembelih seekor kambing. Kalau dapat dia mesti mengirim Dam tersebut ke Mekkah dan baru bertahallul sesampai Dam tersebut di Mekah dan disembelih disana. Tapi bila tidak mungkin, ia boleh menyembelihnya di lokasi ia terhalang, kemudian bertahallul. Jika tidak dapat atau mendapatkan kendala dalam menyembelih domba maka ditunaikan nilainya dengan makanan yang diserahkan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa masing-masing satu mud satu hari puasa. Firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah 196 :

dam denda haji tamatu'

3. Dam takhyir dan taqdir

Dam Takhyir dan Taqdir yakni Dam yang ditunaikan dengan menyembelih seekor domba dengan ketentuan seperti domba kurban atau berpuasa tiga hari atau bersedekah sejumlah setengah sha’ (kurang lebih 1.75 liter) untuk 6 orang fakir miskin

Adapun yang mengharuskan Dam takhyir dan taqdir yaitu;

 • Mencukur atau memotong rambut
 • Memotong kuku
 • Memakai minyak rambut disaat haji
 • Memakai wangi-wangian disaat haji
 • Memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki)
 • Berjima’ sesudah jima’ kesatu (jima’ sebelum tahallul awal)
 • Berjima’ sesudah tahallul awal
 • Bercanda dengan istri yang dapat menimbulkan birahi
4. Dam Takhyir dan Ta’dil

Dam takhyir dan ta’dil merupakan Dam yang dikeluarkan oleh sebab membunuh hewan darat diwaktu mengerjakan manasik haji (kecuali ular, kala jengking , tikus dan lain-lain yang di anggap membahayakan). Maka orang bersangkutan mesti menyembelih binatang  yang sesuai dengan binatang yang dibunuhnya (kalau domba harus ditunaikan dengan kambing. Kalau ayam mesti ditunaikan dengan ayam. Dan seterusnya).

Atau ditunaikan nilainya dengan makanan yang diserahkan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa dengan nilai masing-masing disetarakan dengan satu mud ( 1 mud setara dengan 0,6 kg atau ¾ liter beras), kemudian setiap kelipatan satu mud dibayar dengan satu hari puasa.

Allah Berfirman dalam QS Al Maidah ayat 95 :

al maidah 95

Bolehkah membayar dam haji diluar Makkah? Menurut beberapa literatur yang kami baca tidak satu pun dalil dari para sahabat dan ulama yang memperbolehkan menyembelih di luar batas tanah haram (kota suci Makkah), bahkan di Madinah pun tidak diperbolehkan. Waktunya pun telah di tentukan yakni hanya pada waktu pada hari Nahar (10 Dzulhijah) dan hari – hari Tasyriq (11 – 13 Dhulhijah). Inilah salah satu yang membedakan Dam atau Denda Dalam Ibadah Haji dan Umroh dengan qurban.